CASĂ

Contract vânzare-cumpărare imobil

person-holding-silver-pen-signing-photographers-signature-175045Pentru a cumpăra sau a vinde un imobil, fie el apartament sau casă, trebuie să ai în vedere o serie de documente necesare pentru bunul mers al operațiunii.

Cunoscând lista cu actele necesare, poți preveni orice întârziere a tranzacției de vanzare cumparare imobil și poți întocmi din timp anumite documente, în cazul în care constați că acestea lipsesc.

Pentru vânzare cumpărare imobil, lista de documente necesare este aceasta:

1. Act de dobândire a imobilului (original)

Acest document atestă dreptul de proprietate asupra imobilului. După caz, acesta poate fi:

–          Contract de vânzare cumpărare;

–          Contract de construire;

–          Certificat de moștenitor;

–          Contract de donație;

–          Contract de împrumut.

2. Certificat fiscal

Documentul atestă faptul că proprietarul a plătit toate impozitele la zi și figurează pe rolul administrației financiare cu imobilul.

Acest certificat este obținut de la Direcția Taxe și Impozite Locale sau de la Primăria localității unde se află apartamentul. În certificatul fiscal trebuie precizate următoarele informații:

–          Numele corect al proprietarului sau proprietarilor;

–          Adresa corectă a apartamentului;

–          Suprafața de teren aferentă.

Certificatul fiscal nu trebuie să fie mai vechi de 3 zile.

Pentru validarea certificatului fiscal, acesta trebuie adus la notariat cu o zi înainte de autentificarea contractului de vanzare cumparare apartament.

3. Dovada întabulării imobilului

Acest document atestă înscrierea în Cartea Funciară. Aceast act se încheie la judecătorie sau la Agenția Națională (sau Oficiul) de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Dovada intabulării imobilului este echivalentă cu existența cardului de identitate pentru o persoană.

4. Adeverința de la asociația de locatari

Din această adeverință trebuie să reiasă că apartamentul nu are datorii la cotele de întreținere. Este obligatorie vizarea acestei adeverințe de către primărie.

5. Certificat energetic

A deține un certificat energetic a devenit obligatoriu prin lege pentru orice proprietar care dorește să închirieze sau să vândă un imobil. Această măsură este esențială deoarece acest certificat arată consumul specific al clădirii și al apartamentului oferit spre vânzare sau închiriere, aspect de interes pentru orice potențial cumpărător sau chiriaș.

Toate documentele de vânzare – cumpărare imobil menționate mai sus sunt necesare în original.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.