CĂSĂTORIE

Cum se încheie căsătoria

Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului de stare civilă al primăriei, unde îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau la un sediu stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale respective.

Căsătoria se poate încheia şi în afara sediului Stării Civile, cu aprobarea primarului.

Declaraţia de căsătorie se realizează personal de către viitorii soţi, în aceasta arătându-se că nu există niciun impediment legal de căsătorie. În cadrul declaraţiei se precizează numele de familie pe care soţii urmează să îl poarte şi regimul matrimonial ales.

În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se poate deplasa la sediul serviciului public de evidenţă a persoanelor sau primăriei competente, declaraţia se poate face în afara sediului, în faţa ofiţerului de stare civilă.

Actele necesare care trebuie prezentate ofiţerului de stare civilă sunt:

– actele de identitate ale viitorilor soţi;

– certificatele de naştere ale viitorilor soţi;

– certificatele medicale privind starea de sănătate a viitorilor soţi;

De asemenea, în cazul unor situaţii speciale, sunt necesare şi alte documente, alături de cele enumerate anterior. Astfel, în cazul în care există impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, trebuie prezentată şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei.

Mai mult, pentru situaţiile în care există impedimente legate de vârsta matrimonială (minori), sunt necesare avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor sau a tutorelui şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.

Actul normativ prevede ca ofiţerul de stare civilă să dispună publicarea declaraţiei de căsătorie în ziua primirii acesteia, prin afişarea în extras într-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau al primăriei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmează să se încheie căsătoria, precum şi pe pagina de internet a acestuia/acesteia. După caz, declaraţia poate fi afişată şi la sediile unde celălalt soţ este domiciliat sau figurează ca rezident.

Căsătoria se declară închisă  în termen de 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, incluzând atât data afişării, cât şi pe cea a finalizării căsătoriei. În cazul în care au trecut 30 de zile de la data depunerii declaraţiei, iar căsătoria nu a fost încheiată sau viitorii soţi doresc modificarea declaraţiei iniţiale, este necesară realizarea unei noi declaraţii.

Comments are closed.