PASAPORT

Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic pentru persoane majore

pasaportPașaportul stabilește identitatea și elementele de identificare ale persoanei și este folosit în călătoriile internaționale.

Cetățenii români pot circula fără viză, doar în baza cărții de identitate, în țările Uniunii Europene și în alte țări care permit acest lucru. Alte țări acordă cetățenilor români posibilitatea de a călători fără viza până la 90 de zile pe teritoriul lor. Lista cu toate țările lumii și regimul de călătorie poate fi accesată pe aici.

Persoanele majore cu domiciliul în România au nevoie de următoarele documente pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic:

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
 • dovada achitării contravalorii paşaportului (258 ron), completat pe numele titularului;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exerciţiu, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, prezenţa titularului fiind obligatorie; în aceste situații, cererea trebuie însoţită, după caz, şi de hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal;
 • la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă).

Taxa eliberare pașaport simplu electronic, cu valabilitate cinci ani este de 258 de lei, și pot fi achitate prin Internet Banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar.

 • online, prin Internet Banking – plata poate fi făcută către conturile deschise de fiecare Prefectura din țară. Lista cu toate conturile poate fi găsită pe site-ul MAI.
 • prin virament bancar – plata se face în contul Prefecturii de care aparții;
 • în numerar – poți plăti suma la casieriile Prefecturilor, la cele ale Trezoreriei Statului sau la casieriile sucursalelor CEC Bank;
 • prin mandat poștal – această plata poate fi făcută la orice oficiu poștal din țară.

Atenție: în cazul pașaportului simplu temporar, care se eliberează în aceeași zi, este recomandat să achiți taxa printr-o modalitate care permite dovadă plății la momentul depunerii cererii.

Ce trebuie să conțină documentul de plata:

 • numele, prenumele și CNP-ul persoanei care solicită eliberarea pașaportului;
 • tipul documentului solicitat (pașaport simplu electronic, pașaport temporar);
 • contul IBAN, codul fiscal și numele Prefecturii județului (sau a Capitalei, dacă e cazul) unde va fi depusă cererea de eliberare;
 • suma plătită.

Mai multe detalii găsiți pe pagina http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexActe1.html.

Comments are closed.