FAMILIE IDENTITATE

Cui se eliberează carte de identitate

CIActele de identitate se eliberează cetăţenilor români. Actele de identitate care se eliberează cetăţeanului român sunt cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie.

Actul de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului. Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este, după cum urmează:

–  4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;

–  7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani;

–  10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

–  permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Comments are closed.