ACTE

Românii pot cumpăra vechime până la 31 august 2023

Cetăţenii români din ţară sau din străinătate pot încheia un contract de asigurare prin care îşi pot plăti retroactiv contribuţia de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului.

Persoanele fizice trebuie să se prezinte personal sau prin mandatar, la sediul Casei de Pensii unde își au domiciliul, cu următoarele documente:

  • Carte de identitate original + copie;
  • Dosar carton cu șină;
  • Formular deschidere contract în două exemplare;
  • Declarație protecție date;
  • Declarație pe propria răspundere.
  • În cazul cetățenilor străini cu domiciliul în alt stat – pașaportul sau orice alt document emis de statul al cărui cetățean este, prin care se face dovada identității persoanei și a cetățeniei.

Contribuția lunară la sistemul public de pensii este de 750 lei în 2023.

Comments are closed.