CĂSĂTORIE

CĂSĂTORIE

Cum se încheie căsătoria

Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului de stare civilă al primăriei, unde îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau la un sediu stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale respective.