Tag: acte casatorie

ACTE

Cum întocmim certificatul de căsătorie?

Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau, după caz, la un sediu destinat al Stării Civile, stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale respective. Căsătoria se poate încheia şi în […]