CASA

Vrei panouri fotovoltaice acasa?

Proprietarii de locuințe doresc sa își reducă consumul de energie cu o variantă ecologică. Panourile solare sunt o variantă în acest sens.

Accesarea finanțării prin „Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională” face viabil acest deziderat.

Ce oferă un sistem fotovoltaic

1. E o metodă foarte bună de economisire! Reducând consumul de energie electrică, scade implicit și valoarea facturii tale.
2. Mentenanța este minimă, iar amortizarea investiției este rapidă, în special dacă accesezi finanțarea nerambursabilă.
3. Plănuiești să te muți, la un moment dat? Sistemul fotovoltaic crește valoarea casei tale.
4. Durata de viață a sistemului este de minim 25 de ani.
5. Poți monitoriza și controla de la distanță producția de energie prin telefon, laptop sau tabletă.

Sistem fotovoltaic în configura­ție completă și eligibil pentru finanț­are

 • Panouri fotovoltaice cu puterea instalată de 3 kW
 • Structură de montaj a panourilor fotovoltaice
 • Invertor solar cu puterea de 3 kW
 • Contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice
 • Modulul de comunicație
 • Materialele pentru conexiuni
 • Tabloul electric curent continuu/curent alternativ

Care este valoarea finanțării?

 • 90% din valoarea cheltuielilor eligibile este finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu, în limita sumei de 20.000 lei.
 • 10% suportă beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Când îți recuperezi investiția?

 • 10 ani recuperarea investiției, dacă nu beneficiezi de finanțare
 • 2-3 ani durata de recuperare, dacă montezi un sistem optând pentru finanțarea nerambursabilă

Energia produsă de sistemul fotovoltaic de 3 kW

În funcție de zona geografică, sistemul fotovoltaic, acesta va genera anual energie totală de aproximativ 4000 kWh, ceea ce înseamnă o producție medie de 333 kWh/lună. Producția de energie variază și în funcție de anotimp: vara, sistemul poate produce până la 480 kWh/lună, pe când iarna nu va produce mai mult de 150 kWh/lună.

Etapele proiectului de finanțare

 1. Înscrierea solicitanț­ilor și rezervarea sumelor aferente finan­țării
 2. Aprobarea solicitanț­ilor de către comisia de analiză a Administrației Fondului pentru Mediu
 3. Contestarea rezultatelor
 4. Obț­inerea Avizului Tehnic de Racordare, în termen de 90 de zile de la publicarea centralizatoarelor cu solicitanții aprobați
 5. Încheierea contractului de finan­țare nerambursabilă
 6. Implementarea proiectului
 7. Recepț­ia sistemului

Documente necesare pentru înscrierea în programul de finanțare

 1. Cerere de finanț­are, în original, tehnoredactată;
 2. Act de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;
 3. Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul;
 4. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat;
 5. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local.

Comments are closed.