CASA

Cum obții certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism alături de autorizația de construcție, permite construcția sau reabilitarea unei construcții. În absența certificatului de urbanism, nu poți obține autorizația de construcție.

Certificatul de urbanism, emis la cererea constructorului sau a viitorului proprietar, cuprinde următoarele informații:

 • poziția construcției ce urmează a fi executată;
 • regimul de înălțime al viitoarei construcții;
 • valorile maxime pentru coeficientul de utilizare al terenului și procentul de ocupare al terenului.

Certificatul de urbanism impun constructorului detaliile referitoare la regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării.

În același certificat, sunt cuprinse:

 • cerințele și condițiile urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului;
 • lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare în vederea autorizării construcției.

Procedura de obținere a certificatului de urbanism a fost simplificată și clarificată:

 • sunt scurtarea duratei de la depunerea cererii la eliberarea certificatului de urbanism de la 30 la 15 zile lucrătoare;
 • posibilitatea emiterii, în funcție de gradul de informatizare al primăriei, și în format digital.

Funcționarii din primării pot refuza emiterea certificatului prin formularea, în scris, a unui motiv legal și temeinic. Autoritățile locale își asumă responsabilitatea pentru emiterea certificatelor de urbanism, astfel că prejudiciile cauzate de rețelele de gaz sau de apă care pot fi deteriorate în timpul construcției, cad în sarcina autorităților.

Acte necesare pentru obținerea certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism se emite, în baza unei cereri prealabile, de către biroul de Urbanism al primăriei pe aria căreia urmează a fi ridicată o construcție.

Certificatul cuprinde: elementele de identificare ale solicitantului, dar și pe cele ale viitorului imobil pentru care se solicită certificatul și elementele ce definesc scopul solicitării.

Pentru obținerea certificatului, sunt necesare următoarele acte:

 • cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism;
  elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral și număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 • scopul solicitării;
 • chitanța pentru plata taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
  act de proprietate (teren sau construcție, dacă este vorba despre o reabilitare);
 • plan topografic și plan cadastral, pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară și plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 ,1:500, după caz, eliberat la cerere, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;
 • pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: extras din planul cadastral și extras de carte funciară pentru informare, actualizate la zi, eliberate la cerere, de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară;
 • avize de la instituțiile abilitate de la caz la caz – pentru locuințele unifamiliale, nu mai sunt necesare avize de mediu, sanitare, de exemplu, iar rolul acestora este strict tehnic, în funcție de destinația viitoare a clădirii. Există situații speciale, când trebuie îndeplinite anumite norme pentru construcții ori în cazul clădirilor de patrimoniu pentru restaurare;
 • avize pentru branșarea la infrastructura edilitară și a căilor de comunicații;
 • avize specifice unor zone cu restricții (de exemplu, construcțiile realizate în ariile protejate).

Informații referitoare la detaliile specifice pentru fiecare unitate administrativă trebuie solicitate de la primăria sau de la Oficiul de sector/județean al Inspectoratului pentru Construcții, care poate spune cu precizie ce avize sunt necesare pentru fiecare situație în parte.

Dacă documentele depuse nu sunt conforme sau nu sunt complete, solicitantul este anunțat în termen de cinci zile lucrătoare despre necesitatea unor acte suplimentare, iar acestea trebuie indicate cu exactitate de autoritatea competentă.

Taxe pentru obținerea certificatului de urbanism

Taxa este calculată în funcție de suprafața construită, în cazul certificatului de urbanism.

Taxele în mediul urban sunt calculate pentru fiecare metru pătrat construit, astfel:

 • până la 150 de metri pătrați – între 5 și 6 lei;
 • între 151 și 250 de metri pătrați – 6-7 lei;
 • între 251 și 500 de metri pătrați – 7-9 lei;
 • între 501 și 750 de metri pătrați – 9-12 lei;
  între 751 și 1000 de metri pătrați – 12-14 lei;
 • peste 1000 de metri pătrați – 14 lei/metrul pătrat + 0,01 lei/metru pătrat pentru fiecare metru peste 1000.

În mediul rural, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism constă în jumătate din sumele enumerate.

Valabilitatea certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism este valabil 12 luni de la data emiterii lui. Eventuala prelungire poate fi realizată prin plata unor taxe suplimentare, care se calculează pentru fiecare situație în parte.

În funcție de alte detalii legate de construcție, certificatul de urbanism poate avea de la bun început o valabilitate mai redusă, de doar șase luni, sau mai lungă, de 24 de luni.

Comments are closed.