ACTE

Acte necesare pentru recalcularea pensiei

Persoana care dorește recalcularea pensiei trebuie să depună o o serie de documente la Casa de pensii unde este arondată.

Actele de care aveți nevoie pentru recalcularea pensiei:

  • cerere;
  • cuponul de pensie;
  • carnetul de muncă în original și copie, cu perioada solicitată;
  • cartea/ buletinul de identitate în original și copie.

Comments are closed.