ACTE

ACTE

Ajutor de deces vs ajutor de înmormântare

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces. Beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, […]

ACTE

Obținerea banilor din fondurile de pensii private

Documentele necesare participanților la Pilonul II se pot transmite și online, nu doar prin depunere la sediul administratorilor sau prin servicii poștale. În cazul transmiterii online, unele documente vor trebui să fie semnate electronic: cererea de plată; decizia administrativă privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă sau de invaliditate, de […]

ACTE

Cifrele din CNP

Obișnuim să folosim/dăm CNP-ul în diverse relații cu insituțiile de stat sau private. Puțini însă știu ce reprezintă cifrele din acesta. Toate CNP-urile sunt făcute după modelul: SAALLZZJJNNN. Prima cifră a CNP-ului reprezintă: sex bărbătesc (numerele impare) sau sex femeiesc (numelere pare). 1 / 2 – cei născuți între 1 […]

ACTE

Acte necesare pentru recalcularea pensiei

Persoana care dorește recalcularea pensiei trebuie să depună o o serie de documente la Casa de pensii unde este arondată. Actele de care aveți nevoie pentru recalcularea pensiei: cerere; cuponul de pensie; carnetul de muncă în original și copie, cu perioada solicitată; cartea/ buletinul de identitate în original și copie.

ACTE

Divorț la notar

Despărțirea la notar este mai rapid și fără prea mulți bani. Tariful minim solicitat de notar este de 560 lei + TVA, acesta neavând o limită maximă. În cazul cuplurilor care au copii minori, la această sumă minimă se adaugă și convenția privind minorul. Aceasta se plătește după finalizarea divorțului, […]

ACTE

Românii pot cumpăra vechime până la 31 august 2023

Cetăţenii români din ţară sau din străinătate pot încheia un contract de asigurare prin care îşi pot plăti retroactiv contribuţia de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului. Persoanele fizice trebuie să se prezinte personal sau prin mandatar, la sediul Casei de Pensii unde […]

ACTE

Cum primiți ajutorul de înmormântare

Persoana care solicită ajutorul trebuie să depună o cerere, însoțită de mai multe acte. Ajutorul va fi achitat în următoarele 72 de ore. Dosarul trebuie să conțină următoarele acte: – cerere pentru acordarea ajutorului; – declarație pe propria răspundere că aceste cheltuieli au fost suportate integral de către solicitant; – […]

ACTE

Cumpără RCA ieftin

Mulţi şoferi tineri şi neexperimentaţi, trec maşinile pe numele părinţilor sau bunicilor, ca să plătească mai puţin pentru poliţele RCA. Economia făcută e riscantă pentru că în cazul unor accidente repetate tarifele RCA vor creşte foarte mult. Recomandarea specialiștilor este să cumpărați RCA-ul online. Comisionul mediu e în jur de […]

ACTE

Ce e necesar pentru obținerea actelor de identitate

Prin Ordonanța de Guvern 12/2023 se vor face o serie de modificări asupra OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Sistemul DGEP(evidenta populației) va putea fi conectat și cu altele. Unul dintre acestea ar putea să fie cel al Agenției Naționale de Cadastru […]

ACTE

Cum se calculează pensia

Cuantumul pensiei se stabilește prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. Valoarea punctului de pensie este 1785 lei. Cuantum pensie = Punctaj mediu anual x Valoarea punctului de pensiePunctajul mediu anual = numărul de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului / […]