FAMILIE

FAMILIE, IDENTITATE

Cui se eliberează carte de identitate

Actele de identitate se eliberează cetăţenilor români. Actele de identitate care se eliberează cetăţeanului român sunt cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie. Actul de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după […]

CĂSĂTORIE

Cum se încheie căsătoria

Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului de stare civilă al primăriei, unde îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau la un sediu stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale respective.