ACTE

Obținerea banilor din fondurile de pensii private

Documentele necesare participanților la Pilonul II se pot transmite și online, nu doar prin depunere la sediul administratorilor sau prin servicii poștale.

În cazul transmiterii online, unele documente vor trebui să fie semnate electronic:

  • cererea de plată;
  • decizia administrativă privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă sau de invaliditate, de către casele teritoriale de pensii;
  • procura specială autentică, în cazul mandatarului, trebuie semnată de către notariatele publice și însoțită de CI/ pașaportul și de certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, după caz (toate în copie electronică);

Participantul la fond care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de invaliditate, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească contravaloarea activului personal net, ca plată unică sau plăți eșalonate, la cerere.

Plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului se efectuează prin virament în cont bancar sau prin mandat poștal.

Comments are closed.