ACTE

Cifrele din CNP

Obișnuim să folosim/dăm CNP-ul în diverse relații cu insituțiile de stat sau private. Puțini însă știu ce reprezintă cifrele din acesta.

Toate CNP-urile sunt făcute după modelul: SAALLZZJJNNN. Prima cifră a CNP-ului reprezintă: sex bărbătesc (numerele impare) sau sex femeiesc (numelere pare).

1 / 2 – cei născuți între 1 ianuarie 1900 și 31 decembrie 1999
3 / 4 – persoanele născute între 1 ianuarie 1800 și 31 decembrie 1899
5 / 6 – românii născuți între 1 ianuarie 2000 și 31 decembrie 2099
7 / 8 – pentru persoanele străine rezidente în România

AA sunt ultimele 2 cifre din anul naşterii, LL este luna naşterii, iar ZZ reprezintă data naşterii. Apoi, urmează indicativul numeric al județului sau sectorului în care este persoana născută.

NNN este numărul de ordine, fiind cuprinse în intervalul 001-999. Aceste numere se împart pe judeţe la birourile pentru Evidenţa Populaţiei. Astfel, un număr din acest interval este alocat unei singure persoane într-o anumită zi.

C este ultimul număr din CNP, acesta poartă și numele de cifră de control, aflându-se în relație cu restul cifrelor din codul numeric personal. Când vine vorba despre cifra de control, metoda de calculare a acesteia este una mai complicată. Fiecare cifră este înmulţită cu cifra de pe aceeaşi poziţie din numărul 279146358279. Rezultatele se adună, iar suma obținută se împarte la 11. Restul acestui calcul este cifra de control, adică ultima din CNP.

Comments are closed.