CASA

Cât poate ocupa casa din suprafața terenului?

Procentul de ocupare a terenului(POT) este raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor care depăşesc planul faţadei, al platformelor și scărilor de acces.

Concret, POT arată suprafața de spațiu verde din jurul unor construcții, distanța dintre acestea și gradul de utilizare al terenului. De exemplu, pe o parcelă de 500 mp se află o construcție cu amprenta la sol (suprafață construită) de 100 mp. POT este 0,2 (20% – grad de ocupare al terenului, 80% liber), dar, dacă pe aceeași suprafață sunt patru construcții, fiecare cu o amprentă la sol de 100 mp, POT este de 80% grad de ocupare al terenului, spațiul liber fiind limitat la doar 20%. Este definită, astfel, aglomerarea urbană.

Fiecare unitate teritorial-administrativă are indicatori proprii de utilizare și de ocupare a terenului, deși legile stabilesc o serie de limite tocmai cu scopul de a evita suprapopularea și toate efectele nedorite asociate acesteia, mai ales în zonele urbane.

Comments are closed.