CASA

Preschimbarea simplă a permisului de conducere

Preschimbarea permisului presupune câțiva pași care trebuie parcurși:

  • programarea online pe site-ul www.drpciv.ro. Se poate merge si direct la sediul, insa dureaza 30 min asteptarea.
  • achitarea contravalorii permisului de conducere în valoare de 89 lei (prin intermediul CEC, BCR, rețeaua de stații SelfPay – se ia un comision de 6 lei, online – ghișeul.ro sau drpciv.ro sectiunea servicii online – plăți, mandat poștal, etc.)
  • pregătirea documentelor necesare pentru preschimbarea permisului de conducere (act de identitate valabil – original, fișa medicală, permisul a cărui preschimbare este solicitată, în original, dovada efectuării plății taxei), prezentarea la sediu conform programării.

Cererea pentru preschimbarea permisului de conducere poate fi depusă la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, indiferent de domiciliul titularului. Uneori cererea nu mai este necesară.

Permisul de conducere se livrează, prin Poșta Română, la adresa din România indicată de titular. Termenul de livrare este cuprins între 3-5 zile. Până la eliberarea noului permis, titularului i se eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile. După termenul de 15 zile, în cazul în care titularul nu poate fi identificat/găsit la adresa indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica, personal, de la serviciul public comunitar în a cărui competență se află acea adresă.

Stadiul emiterii documentelor poate fi urmărit, în timp real, pe site-ul www.drpciv.ro, secțiunea servicii online – emitere permis/emitere certificat.

Comments are closed.