CASA

Gardul dintre vecini

Înălțimea maximă a unui gard între vecini poate fi de maxim 2 metri. Un gard despărțitor nu trebuie să fie amplasat doar pe o singură parte a unei proprietăți și în același timp trebuie să permită și scurgerea apei de pe el.

Peste standardul de 2 metri înălțime nu puteți construi doar dacă regulamentele de urbanism prevăd condiții derogatorii.

Pentru proprietarii care aleg să despartă hotarul de lângă cu vecin cu o variantă de gard verde pot alege să planteze pomi. Arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii.

În caz de nerespectare a distanţei, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori, după caz, tăierea, la înălţimea cuvenită, a arborilor, plantaţiilor ori a gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate. Proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparţinând proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum şi dreptul de a păstra fructele căzute în mod natural pe fondul său.

Gardul trebuie să fie construit de către ambii vecini. Oricare dintre vecini îi poate obliga pe proprietarii fondurilor învecinate să contribuie la construirea unei despărţituri comune.

Dacă există conflicte și neînțelegeri, iar vecinul a construit un gard pe proprietatea care vă aparține, nu puteți să dărâmați în lipsa unei decizii a instanței de judecată.

Vecinul care nu a contribuit la realizarea despărţiturii comune poate dobândi un drept de coproprietate asupra despărţiturii, plătind jumătate din valoarea actualizată a materialelor şi manoperei folosite şi, după caz, jumătate din valoarea terenului pe care despărţitura a fost construită.

Comments are closed.