CASA

Prețul unui loc de veci în capitală

Prețul unui loc de veci diferă în funcție de cimitir(public sau privat), dar și de suprafața locului.

Repartizarea unui loc de înmormântare, pe o perioadă de 7 ani, într-un cimitir de stat, se asigură la secretariatul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane din București. Aici, atribuirea unui loc de veci, pe bază de concesiune, se face doar în caz de deces și este nevoie de următoarele documente:

  • certificat de deces (original şi copie);
  • adeverinţă de înhumare (original şi copie);
  • BI/CI sau paşaport (copie şi original) al solicitantului.

Într-un cimitir de stat există metoda de concesionare pe o perioadă de 7 ani, apoi se întinde pe o perioadă de 25 de ani sau se poate face o concesiune pe termen nelimitat în ceea ce privește un loc de veci.

Tariful anual al unui loc de veci diferă în funcție de mai mulți factori, printre care cimitirul unde este locul de veci, suprafața locului de veci, dar și plățile care au fost făcute locului în anii anteriori. Astfel că taxele anuale pot să difere în funcție de plățile la zi sau penalizările avute.

Prețul diferă în funcție de numărul de mp și de zonă. Astfel că, pentru întreținerea unui loc de veci de 3 mp, tariful anual este de până la 200 de lei, în cimitirul din categoria I (cimitirul Bellu). Pentru cimitirele din categoriile II și III, tariful anual poate fi de până la 100 de lei. Pentru cimitirele din categoria a IV-a, tariful anual poate fi de până la 50 de lei. Tarifele anuale se achită către casieria cimitirului, acolo unde este locul de înhumare sau prin transfer bancar deschis la Trezoreria sectorului.

Într-un cimitir privat se poate cumpăra loc de veci printr-un contract de vânzare-cumpărare. Prețurile pentru un loc de veci într-un cimitir privat diferă și aici în funcție de localizare, dar și de complexitatea locului care constă în: dacă se oferă și o construcție în locul dat, tipul acesteia, condițiile oferite. Prețul unui loc de veci într-un cimitir privat poate porni de la 1.000 de lei și poate depăși câteva mii de euro.

Comments are closed.