ACTE

Ce trebuie să știe utilizatorii care doresc încetarea unui contract de telefonie

Înainte de a solicita încetarea unui contract încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice condițiile din contract.

Încetarea contractului la cererea utilizatorului

Atunci când doresc încetarea contractului de servicii de telefonie, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice următoarele:
• dacă a expirat perioada contractuală inițială, caz în care nu sunt percepute penalități pentru rezilierea contractului;
• ce penalități se aplică dacă solicită încetarea contractului înainte de expirarea perioadei inițiale;
• termenul și modalitățile în care pot depune o cerere de încetare a contractului, precum și termenul în care este operată efectiv încetarea contractului (de exemplu, 30 de zile de la data depunerii cererii de către utilizator).

Toate aceste informații trebuie să se găsească în contract.

Unii furnizori oferă posibilitatea ca solicitarea de încetare a contractului să fie adresată și telefonic. Cu toate acestea, este mai sigur dacă cererea este adresată în scris și este transmisă prin poștă, cu confirmare de primire, e-mail sau este depusă la un punct de lucru/magazin al furnizorului, în acest ultim caz utilizatorii fiind sfătuiți să solicite un număr de înregistrare.

Mai multe detalii despre contractele de telefonie încheiate cu operatorii sunt disponibile aici.

Trecerea de la abonament la cartela preplătită sau portarea

Atunci când utilizatorii solicită trecerea de la abonament la cartela preplătită, la același furnizor de telefonie, trebuie avut în vedere că acest aspect ține de politica comercială a fiecărui furnizor. Prin urmare, este la latitudinea furnizorilor dacă și în ce condiții acceptă astfel de solicitări din partea utilizatorilor, această situație nefiind reglementată de legislația din domeniul comunicațiilor electronice.

Dacă furnizorul refuză o astfel de cerere, iar utilizatorii nu sunt interesați în mod special de serviciile acestuia, ci doar să-și păstreze numărul de telefon și, totodată, să beneficieze de servicii preplătite, aceștia au posibilitatea să-și porteze numărul de telefon.

În acest caz utilizatorii trebuie să aibă în vedere că cererea de portare reprezintă, în același timp, o cerere de încetare a contractului pe care aceștia îl au cu furnizorul din rețeaua căruia pleacă și nu vor fi scutiți de plata eventualelor taxe de reziliere anticipată.

Obligațiile furnizorilor

În plus față de informațiile prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii, furnizorii de servicii de telefonie din România sunt obligați să publice pe site-urile proprii:

• informații legate de încetarea contractelor încheiate cu utilizatorii, respectând, astfel, Decizia ANCOM nr.158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali;
• informații privind demersurile pe care utilizatorii trebuie să le facă pentru a obține încetarea contractului;

• adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon/fax, la care utilizatorii pot transmite cererea de încetare a contractului;
• formulare/cereri-tip, dacă se solicită completarea acestora, precum și informații legate de modalitățile prin care utilizatorii pot intra în posesia lor, dacă este cazul;
• informații legate de penalitățile care pot fi aplicate în cazul încetării anticipate a contractului, dacă astfel de penalități sunt percepute.

Potrivit Deciziei ANCOM nr.158/2015, toate informațiile destinate utilizatorilor trebuie să se regăsească pe site-urile furnizorilor într-un loc ușor accesibil, prezentate într-un mod vizibil și bine structurat.

Reclamații

ANCOM poate lua măsuri dacă furnizorul nu a prevăzut în contract sau pe pagina sa de internet informații legate de încetarea contractelor. Sesizările pot fi trimise aici.

Atenție! Dacă un furnizor refuză să dea curs unei cereri de trecere de la abonament la cartela preplătită, în rețeaua sa, ANCOM nu poate interveni deoarece în acest caz nu s-a produs o încălcare a legislației din domeniul comunicațiilor electronice.

Dacă însă prin contract este reglementată o astfel de situație și furnizorul nu respectă această prevedere contractuală sau în cazul în care furnizorul nu dă curs unei cereri de încetare a contractului, utilizatorii care au calitatea de consumatori (persoane fizice) se pot adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Comments are closed.